Vụ án buôn vua Việt Nam hồ chí minh

Thiên Ðức

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2008, một tác phẩm nghiên cứu bằng tiếng Hoa mang tên “HỒ CHÍ MINH SANH BÌNH KHẢO” (Khảo cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh) do tác giả Giáo sư Hồ Tuấn Hùng (Ðài Loan) được Nhà xuất bản Bạch Tượng Văn Hóa ấn hành tại Ðài Loan (mã số ISBN: 9789866820779). (ISBN: International Standard Book Number).

Hình số 1: Sách Hồ Chí Minh sanh bình khảo

Tác phẩm được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc bởi những nét đặc trưng như sau: Tiếp tục đọc

Phong thủy lăng hồ chí minh

Thiên Đức
Hồ Chí Minh là một nhân vật chính trị với nhiều khen chê tùy theo điểm đứng của mỗi người, lịch sử sẽ có sự phán xét công bằng. Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, một người đã mất nên được yên nghỉ, bởi lý do:

– Tôn trọng đời tư cá nhân của người chết.

– Chết là hết rồi, mọi sự đều là vô thường, nên được hỉ xả, cảm thông và tha thứ.

– Các nhà phong thủy, với lương tâm và đạo đức nghề nghiệp lại càng không nên phổ biến những thông tin mồ mả của người chết một cách công khai.

Thế nhưng đối với ông Hồ Chí Minh là một ngoại lệ, bởi vì thân xác của ông Hồ  đã được đảng cọng sản việt nam (csvn)  lợi dụng như là một thần tượng, làm một bình phong để bảo tồn chế độ hiện nay, gây nhiều tác hại cho đất nước kể từ năm 1975. Vì thế bài viết phong thủy lăng Hồ Chí Minh được phổ biến đến bạn đọc như một lời cảnh báo, một lời kêu gọi thiết tha điều chỉnh sai lầm để cho dân tộc Việt Nam được khởi sắc hơn trong tương lai vậy. Tiếp tục đọc