Bói toán đầu năm

TĐ. Nguyễn Việt Nho

I. KIỂM NGHIỆM LẠI VIỆC BÓI QỦE CHO NĂM MẬU TÍ VỪA QUA ĐỂ BIẾT XÁC XUẤT CỦA VIỆC BÓI QỦE

Đầu năm Mậu Tư tôi đă dùng bói tóan để tiên đóan một số việc sẽ xảy ra trong năm Mậu Tí và bài viết đă đăng trên mạng http://www.anviettoancau.net, nay qua một năm nghiệm lại, thấy rằng đúng cũng có mài sai cũng có: đúng ở đại thể, và sai ở chi tiết. Có thể nói rơ hơn là qủe ứng, đúng và cái phần sai là do lỗi ở tôi là người bàn sai (bởi tâm động mà phăng ra qúa đà khiến cho sai chệt).
@ Nghiệm lại ta thấy những điều đúng là:
I.1_ Qủe cầu hỏi về vận nước Việt nam:
Kỳ bói và lời bàn năm rồi: “Nguyên Quái con Thủy Phong Tỉnh biến quái là con Thủy Địa Tỷ; bàn là: Từ quái Tỉnh biến sang quái Tỉ mang hai ư: Gần gủi trong trường hợp nầy là: Thừ nhất khuyên: cần trở lại chủ đạo văn hóa dân tộc (con Thủy Phong Tỉnh), thứ hai khuyên mọi người nên t́m cách đến cùng nhau để giải quyết vân đề chia rẽ, phân tán do hậu qủa mất chủ đạo thống nhất… và cần theo những cái lư đạo Tỉ mà gần gũi cùng nhau…. Văn Hóa Việt (Văn Hóa Cổ Việt đặt trên cơ cấu chủ đạo 2/3 Thủy Phong Tỉnh, của Dịch Lư) sẽ được hồi phục, sẽ được nhiều người biết đến hơn… Trong năm Mậu Tí nhất định hai trang mạng http://www.anviettoancau.net và mạng http://www.nationalistvietnameseforum.com sẽ có nhiều người tham gia và nhiều khách viếng, bởi hai mạng này đă và đang đi đúng hướng” (1) … Năm nầy các phong trào dân chúng sẽ lớn mạnh và sẽ được nhiều quốc gia trên thế giới yểm trợ làm cho nguỵ quyền Việt gian đảng trị sẽ yếu dần, lùi dần”. Tiếp tục đọc

Quốc kỳ và ảnh hưởng của nó qua các thời, dưới lăng kính dịch lý

TĐ Nguyễn Việt Nho

Cờ của một nước (quốc kỳ), là biểu tượng thiêng liêng của một quốc gia: Ở nước ta, dưới thời phong kiến, cờ mang tính biểu trưng cho một triều đại hơn là của cả dân tộc (trừ hai triều đại của Hai Vua Bà và của một ít tri ều n ữa, sẽ nói sau). Ở các thời Đinh, Lê, Lý, Trần…, cờ chỉ là tấm vải màu vàng trên đó có thêu tên của triều đại đang cai trị. Nhưng dầu gì (là biểu trưng cho một triều đại hay là biểu tượng thiêng liêng của một dân tộc), xuyên qua cấu trúc (màu sắc, hình tượng, ý tượng của cờ) nó cũng sẽ mang lấy bên trong nó những ẩn ý có thể nói lên tính chất của triều đại hay vận mạng của cả dân tộc, trong thời kỳ ngọn cờ của thời kỳ đó biểu trưng. Bởi, theo Dịch lý thì thần và vật, ý nghĩa và biểu tượng không thể tách rời: trong cái nầy vốn hàm chứa cái kia: thần nương vào vật mà thể hiện, vật hàm chứa sẵn trong nó cái thần… Điều nầy được phát biểu theo kiểu tân toán học (Modern algebra) là: Con phức số (complex number: thần-vật) gồm hai phần: thực số (real part, real number) và ảo số (imaginary part, imaginary number). Trong lý sự đó, ở phần dưới, tôi sẽ dùng “bói toán” (trong nghĩa tính toán hay chiêm nghiệm các con lý số hay dịch số), để chỉ ra ý nghĩa đích thực tinh thần (hay thần) của cờ (vật), qua các thời đại từ triều Hai Bà Trưng đến nay: Tiếp tục đọc

Đâu là mẫu người của văn hóa Việt?

Hợp mặt văn hóa kỳ 4 ‘PHONG CHÂU MỞ HỘI TIÊN RỒNG’ do nhóm Vietology của GS Trương Bổn Tài tổ chức tại San Jose, GS Lưu Văn Vịnh có đưa ra tiêu chuẩn HIỀN LÀNH làm đại diện cho mẫu người của Văn Hóa Việt và lấy Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm làm người tiêu biểu. Theo tôi, nói thế chưa được chính xác, giờ muốn thưa lại cùng GS các điểm sau đây:

1.     Về Văn Hóa Việt Với Con Lý Số Chỉ Ra Mẫu Người Văn Hóa:

Điều đặc biệt hơn mọi nền văn hóa của nhân loại, Văn Hóa Việt có hai nhánh văn hóa: VĂN HÓA HỮU NGÔN (VHHN) và VĂN HÓA VÔ NGÔN (VHVN)

@ Văn Hóa Hữu Ngôn: dùng lời nói và chữ viết để diễn ý. Đây là thể loại văn hóa thông dụng cho cả Đông Tây, xưa và nay. Cái đáng nói của văn hóa nầy là nó được xây dựng trên ý niệm của con người đặt lên trên sự vật: “Người là thước đo mọi sự” Protagoras. Tiếp tục đọc