Ý thức cách mạng Dân chủ đáy tầng tại Việt Nam – Hoa lục và Á châu

Nguyễn Anh Tuấn

Political Scientist

The Vietnamese-American Political Science Study Group in USA for Democracy of Vietnam and Asia.

I.SỰ TRỖI DẬY CỦA LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI TRƯỚC LUẬT TRỜI VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TRÊN THẾ GIỚI.

Nhân loại ngày nay đang đứng trước những làn sóng lịch sử của TỰ DO DÂN CHỦ và làn sóng này đang lan tràn  tới Tunisia, Ai Cập, rồi vào Yemen, Libya và khắp cả vùng Trung Đông. Để rồi đây, làn sóng này sẽ lan tràn vào Việt Nam, Hoa Lục, Bắc Hàn và các nước Á Châu, để xô đổ các nhà độc tài và các chế độ độc tài man rợ, ích kỷ, độc ác, tham lam, mù quáng đầy dục vọng quyền lực đã chống lại Trời đất và đạo lý của Trời, chống lại sự thật và lẽ phải, chống lai sự sống và quyền sống của con người khắp nơi- đặc biệt là tại Á Châu – nơi những chế độ độc tài lạc hậu và phản tiến hóa này đã hiện diện trên dòng sinh mệnh của con người và dòng sử mệnh của Đông phương từ hơn 2000 năm qua, đã hành hạ và hiếp đáp bao thế hệ con người cho đến nay vẫn chưa chịu buông tha cho họ. Tiếp tục đọc

Nhìn lại bi kịch của con người trước tội ác của quyền lực chính trị và những quan niệm sai lầm về tôn giáo và chính trị

Nguyễn Anh Tuấn

(Political Scientist)

Đại diện nhóm Vận Động

Hòa Đồng Tôn Giáo và Dân Tộc

QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ

Roland Stromberg nhìn Arnold Toynbee (1889-1975) như “một tiên tri về sự hòa đồng hợp nhất của tất cả nhân loại”. Toynbee là một sử gia người Anh. Ông chuyên nghiên cứu về văn minh và tôn giáo. Ông cho rằng nghiên cứu lịch sử chính xác nhất là nắm được mối tương quan liên hệ đến sự học nơi các nền văn minh bằng cách đáp ứng lại những kinh nghiệm thử thách bằng một tâm hồn sáng tạo. Toynbee đặc biệt nghiên cứu về “sự suy đồi, hư hỏng thê thảm của lịch sử con người” (a terrible perversion of human history).

Nếu những ai từng quan tâm đến sự sống và sự chết của chững con người, những người đó không thể không quan tâm đến lịch sử. Lịch sử của một quốc gia thường gắn liền với lịch sử với các quốc gia lân bang, hay gắn liền với cả thế giới. Đó là trường hợp của Việt Nam — một cửa ngõ giao thoa giữa các nền văn minh, văn hóa và tôn giáo của cả Đông Phương vả Tây Phương. Bên cạnh những luồng ánh sáng văn minh chói lòa của Lão – Phật – Khổng, cũng như văn minh của Cựu Ước và Tân Ước sau này — chính là những “suy đồi, hư hỏng thê thảm của lịch sử nhân loại”, tất cả đều đổ vào Việt Nam từ hơn 2000 năm qua để ngày nay Việt Nam trở thành hội chứng của văn minh nhân loại (Syndrome of Human Civilization). Hội chứng này tạo ra một bi kịch nhân sinh hãi hùng nhất của lịch sử văn minh nhân loại. Trong hơn hai ngàn năm, kể từ đời Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, rồi cuối cùng là nhà Thanh, đều đã xua quân xâm lăng và đặt ách thống trị cực kỳ khắc nghiệt lên đầu lên cổ người dân Việt. Sau đó là thực dân Pháp, và cuối cùng là hàng ngũ quốc tế Cộng Sản — tất cả đều đúng như Arnold Toynbee đã nói: “sự suy đồi hư hỏng thê thảm của lịch sử con người” đã đổ tràn trên dòng sử mệnh Việt. Tiếp tục đọc

Hải ngoại huyết thư số 2

Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Nhóm Chủ-Trương Vận-Động Hòa-ĐồngTôn-Giáo và Dân-Tộc.

Chủ đề: Marx – Angels đã ăn năn, tự thú sự lầm lạc của Chủ nghiã cộng sản khi bước vào tuổi già.

Đến bao giờ đảng cộng sản Việt Nam biết gục đầu sám hối trước bàn thờ Tổ quốc và Dân tộc Việt ?

Kính gửi: – Toàn-Thể Quý Nhà Ái-Quốc , Khối Quốc-Dân Việt-Nam Trong và ngoài nước.

Kính thưa toàn thể quí vị,

I. Sự mù quáng của quyền lực chính trị:

Hôm nay nhân loại đã bước vào thế kỷ 21 với ba làn sóng tư tưởng đang dâng trào khắp mặt đất. Đó là xây dựng hòa bình thế giới, xây dựng tự do dân chủ toàn cầu, và xây dựng kinh tế thị trường trong nỗ lực sắp xếp lại trật tự mới của thế giới. Tiếp tục đọc