Thượng đỉnh Mỹ – Hoa và tương lai Châu Á

Lê Văn Xương

Kể ra thì khi hai cường quốc đồng ý mở cuộc họp thượng đỉnh ở đâu đó vào một thời điểm nào đó thì tự nó đã nói lên sự thật là: “hai phía đang tồn tại một số bất đồng quan trọng nào đó có thể đẩy đưa cả hai đi vào cuộc đối đầu thật sự mang tính hủy diệt, trong khi cả hai – vì những toan tính chiến lược riêng tư của mỗi phía – đều không muốn một cuộc đối đầu như vậy sảy ra”. Như vậy cuộc họp thượng đỉnh là nhằm tháo gỡ một tình trạng được coi là nguy hiểm trong quan hệ song phương, dĩ nhiên cũng liên quan đến quan hệ đa phương tùy theo tầm ảnh hưởng của hai quyền lực đó như thế nào đối với thế giới và tùy thuộc vào mức độ đối đầu giữa hai hay nhiều nước có liên hệ đến cuộc đối đầu ấy. Địa điểm và thời điểm họp đều là các dấu báo mà một trong hai bên muốn kín đáo thông báo cho thế giới về tương lai trong quan hệ song hay đa phương đối với khu vực cụ thể về hàng loạt vấn đề mà hai bên đang đối đầu. Các cuộc họp thượng đỉnh như vậy khác hẳn với các cuộc họp giữa nguyên thủ các nước đồng minh chủ yếu mang tính phối hợp chủ trương chính sách đối với một số vấn đề quốc tế nào đó có liên hệ đến các nước đồng minh với nhau, ngôn ngữ ngoại giao gọi đó là chuyến viếng thăm làm việc giữa các đồng minh.
Tiếp tục đọc