Cùng đứng lên

Bạn còn chần chờ gì nữa ??? Alpha Linh không tài không sức… Chỉ ước mong bài ca này là thần khí thôi thúc Bạn… CÙNG ĐỨNG LÊN…. Đất Nước cần Bạn…..