Cùng đứng lên

Bạn còn chần chờ gì nữa ??? Alpha Linh không tài không sức… Chỉ ước mong bài ca này là thần khí thôi thúc Bạn… CÙNG ĐỨNG LÊN…. Đất Nước cần Bạn…..

“ĐÁP LỜI SÔNG NÚI” hát vang tại Biểu tình chống Tàu cộng xâm lược ở Saigon

Bài ca Đáp Lời Sông Núi được một thanh niên can đảm cõng con, dắt vợ đi biểu tình và ca giữa thủ đô Sài gòn.

(Sài Gòn, ngày 12-06-2011) Bài hát “Đáp Lời Sông Núi”, nhạc & lời: Trúc Hồ, được hát tại cuộc Biểu tình chống Tàu cộng xâm lược Việt Nam, với sự phụ họa của đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới. Hợp ca: Asia 58.