Đi tìm con cháu thuyền nhân 849 năm trước : Nguyên tổ hai giòng họ Lý tại Đại Hàn

Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

Tác giả chân thành cảm tạ Tiến-sĩ Thái Văn Kiểm, hội viên Hàn-lâm viện Pháp-quốc hải ngoại, đã giúp đỡ rất nhiều khi viết bài này.

Ngày 17 tháng 9 năm 1957, Tổng-thống Ngô-đình Diệm công du Ðại-hàn (1). Năm sau, ngày 6 tháng 11 năm 1958, Tổng thống Ðại-hàn dân quốc là Lý Thừa Vãn, viếng thăm Việt-Nam. Trong dịp này ông đã tuyên bố rằng tổ tiên ông là người Việt. Báo hồi ấy có tường thuật sơ sài. Còn chính quyền thì gần như không để ý đến chi tiết lịch sử này.

Bấy giờ, đệ nhất Cộng-hòa thành lập chưa quá hai năm, mới chỉ có viện Khảo-cổ, không có cơ quan nghiên cứu lịch sử. Cho nên không ai nghĩ đến việc sang Ðại-hàn tìm hiểu xem họ Lý từ Việt Nam, đã di sang đây từ bao giờ? Ai là nguyên tổ của họ?

Thời gian này tôi mới 19 tuổi, vừa bước chân vào đại học. Nhưng nhờ thấm nhuần Nho-giáo, nên đã chững chạc lắm rồi. Tôi viết thư cho sứ quán Ðại-hàn tại Việt-Nam để hỏi về chi tiết này. Dĩ nhiên tôi viết bằng chữ Nho. Hơn tháng sau tôi được thư trả lời của tộc Lý tại Nam-hàn. Trong thư, họ cho tôi biết rằng: Tiếp tục đọc

Hội đền Hai Bà Trưng

Phạm Văn Bản

Mùng 3 Tết trên niên lịch ghi là ngày Hội Đền Hai Bà Trưng – Trưng Trắc, Trưng Nhị khởi nghĩa chống Bắc thuộc vào năm 39 dương lịch (dl) sau 150 năm nước ta bị nạn xâm lăng, từ năm 111 trước Tây lịch (trước công nguyên). Thông thường, lễ kính Hai Bà được tổ chức trọng thể vào ngày 6 tháng 2; tuy nhiên, lễ hội năm nay lại rơi vào ngày mùng 3 Tết Đinh Hợi. Chúng ta hôm nay kính nhớ công đức, sự nghiệp, và gương sáng của Hai Bà, cũng như của các vị Anh Hùng Nghĩa Sĩ đã dày công phá giặc dựng nước.

Theo sử sách thì Hai Bà là người vùng đất Mê Linh. Bên ngoại của Hai Bà thuộc dòng Vua Hùng, và bên nội dòng dõi Lạc Tướng. Bà Trưng Trắc kết hôn với Thi Sách, cũng dòng Lạc Tướng quê ở miền Châu Diên. Theo sách Việt Điện U Linh, tác gỉa Lý Tế Xuyên viết vào năm 1329 dl, thì Hai Bà họ Lạc, rồi “tự lập làm Việt Vương, đóng đô ở Châu Diên, và đổi họ là Trưng,” (xem bản dịch, nxb Văn Hóa, Hà Nội 1960, tr 22). Tiếp tục đọc