Điểm tương đồng về hai con Huyền số trên hai lá cờ Trung cộng (TC) và Bắc hàn (BH)

Trước khi đi qua cứu xét cờ Nhật Bản nghĩ cần nói thêm ý nghĩa các huyền số tìm thấy trên cờ TC và cờ BH: Đã có lần tôi nói về huyền số: là những con số nằm dưới dạng số của hệ thập phân, nhưng ý nghĩa của nó không là số đếm mà nó nhằm chỉ ra cái lý nằm ẩn bên trong nó (lý số) và muốn biết cái lý nầy phải đổi nó ra thành con Lý số hay Dịch số.
_ Con Huyền số trên cờ TC:  Trên cờ TC như đã nói, có 5 ngôi sao được xếp: một sao nằm bên trong làm tâm điểm và 4 sao nằm ngoại vi; qua sự sắp xếp nầy nó để lộ ra con huyền số là 4 /1 (4 nằm bên ngoài và 1 nằm bên trong). Chuyển sang lý số là con Chấn nằm ngoại quái và con Cấn nằm nội quái thành ra con Lôi Sơn Tiểu Quá. Tiểu Quá: Tiểu Quá là lỗi hay ra ngoài mức vừa phải và nếu phân tích ý nghĩa của hào nó thể niện ra còn có nghĩa là nhỏ qúa. Cái gì nhỏ quá đây ? Thưa con người hay Nhân Hoàng trong học thuyết Thiên Địa Nhân, bị xem nhẹ: Điều nầy tượng con Lý số nầy đã chỉ ra là: Hào 2 (chỉ Nhân Hoàng hay con người; hào 1 là Địa, hào 2 là Nhân và hào 3 là Thiên được tính từ dưới lên), là hào âm, lại xếp nằm âm vị nên trính âm lại càn cao, nghĩa là hào 2 (con người) bị xem nhẹ trong khi hào 1 (sơ hào) là hào Địa (dương vị) lại xếp hào dương vào đây, mang ý là xem trọng vật chất hay Duy Vật. Tuy Triết gia LM Lương Kim Định không xét qua con lý số nhưng lại cũng đồng ý cho con 4 là đại diện Duy Vật, con 1 là đại diện cho Duy Thần và con 2/3 là đại diện cho nền văn hóa Nho học; luận điểm nầy cũng trùng hợp với luận cứ của tôi ở trên. Để rõ hơn, xin mời đọc Các Nền Văn Hóa Của Nhân Loại trong “VĂN HÓA CỔ VIỆT” của TĐ NGUYỄN VIỆT NHO xb 2004)
_ Con huyền số trên cờ BH: Mặt trời có 12 hình tam giác bao quanh: Con 12 đổi sang lý số cũng là con Lôi Sơn Tiểu Qúa và nghĩa của nó như vừa nói.
Sự trùng hợp của cờ qua huyền số minh thị hai nước nầy đi theo con đường Duy Vật, coi nhẹ con người và đối chiếu với hiện thực qủa là đúng như vậy.
@ Cờ Nhật Bản: Cơ bút gợi ý cờ Nhật Bản qua ẩn ngữ “Chấn” (nằm hướng Đông của Tàu) và ẩn ngữ “Thái Dương” (Hắc Điểu hiệp Thái Dương)
_ Mô tả: Cờ Nhật được trình bày dưới hai dạng: 1) Mặt trời màu đỏ nằm trên nền trắng 2) Mặt trời màu đỏ có 16 tia trên nền trắng (Xin search Japan Flag)
Ý nghĩa cờ: Màu đỏ là con Càn (chỉ mặt trời) và như đã nói màu trắng là con Đoài: Càn trên Đoài là con Thiên Trạch Lí mà nghĩa nó là dẫm lên, đặt lên trên hay đi theo đường hướng, chọn chủ đạo chính trị…. Con Lí nếu đổi ngược lại sang hệ thập phân sẽ là con 55. 55 là số của Hà Đồ, là hình mang tính dương, tính của Càn, của Cha, của giống được… chỉ ra con đường cứng rắn, bung ra … Trong Huyền thoại dòng Việt ta có câu chuyện liên quan với con Lí là chuyện Bà Bảy Mẫu (tổ dòng Việt) dẫm lên vết chân ông Khổng Lồ mà sanh ra dòng Việt, là ám chỉ việc chồng hình Hà Đồ (55 chấm đen trắng) trên Lạc Thư (45 chấm đen trắng) để hình thành 100 chấm đen trắng, gọi là 100 trứng trăm con  Bách Việt… (Văn Hóa Cổ Việt, sách đã dẫn)
Con huyền số 16: 16 đổi ra lý số là con Địa Thủy Sư: Sư có nghĩa là đám đông hoặc quân đội, có tượng Địa trên Thủy chỉ ra cái hiểm (Thủy) được che dấu; cũng có nghĩa là có tiềm năng quân sự lớn.
Đối chiếu với hiện thực: Nhật Bản đã tỏ ra có sức tranh đấu kiên cường dũng mãnh, trong qúa khứ về quân sự và trong hiện tại trên phương diện kinh tế trong tương lai sẽ cả trên hai lãnh vực. Với đất ít, dân đông hẳn nhiên Nhật cũng cần theo con đường của con Lí chỉ ra và  như vậy, cơ bút bảo “Hắc điểu hiệp kỳ lân” xét ra là có lý.

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s